Meeting room

2019-06-06 12:57:49

MeetingRoom- Giải pháp phòng họp truyền thống

Thiết kế đáp ứng bảng hiệu kỹ thuật số.

  • Meeting room là nơi hoàn hảo để bạn và nhân viên của bạn giao tiếp và nói chuyện với khách hàng trong một bầu không khí thoải mái và thoải mái hơn. Điều này sẽ làm cho thậm chí phá vỡ một tài sản cho công ty của bạn.
  • Bằng cách trang bị các điểm gặp gỡ với màn hình định dạng lớn, bạn có thể thuận tiện cung cấp cho nhân viên của mình thông tin về công ty hoặc các sự kiện truyền hình quan trọng bất cứ lúc nào bằng cách sử dụng các hộp giải mã CMS và IP.
  • Các hệ thống thông tin thuộc loại này thường được nhóm lại theo thuật ngữ bảng hiệu kỹ thuật số trực tuyến. Nói một cách chính xác, điều này đề cập đến các hệ thống thông tin hình ảnh (âm thanh) được nối mạng với nội dung có thể được điều khiển bởi một chương trình hoặc được biên dịch thủ công.

Tóm lại:            

  • tích hợp không phô trương của công nghệ truyền thông              
  • đơn giản cung cấp tin tức của công ty, vv
  • quản lý nội dung tập trung.