Simple Blogs

Sửa chữa hệ thống Sony PCS-XG80s

Sửa chữa hệ thống Sony PCS-XG80s

UC-TEK có trường hợp ở đây với Sony PCS-XG80s Series này là lỗi cơ thiết bị ,thiết bị xuất hiện đèn vàng, codec Sony PCS-XG80s không lên nguồn... Đây là Sony PCS-XG80s Series này là lỗi cơ thiết bị ,thiết bị xuất ...

Xem chi tiết
Sửa chữa hệ thống Lifesize Team 220

Sửa chữa hệ thống Lifesize Team 220

Công ty UC-TEK chuyên nhận sửa chữa hệ thống Lifesize Team 220 là dòng Team của hệ thống Lifesize có chất lượng hình ảnh zoom quang và zoom số tốt nhất, với chế độ zoom có thể quay cận cảnh vật thể cần trình chiếu cho đối tác trong ...

Xem chi tiết
Sửa chữa hệ thống Radvision (Avaya) Scopia XT 1000

Sửa chữa hệ thống Radvision (Avaya) Scopia XT 1000

UC-TEK có trường hợp ở đây với Radvision (Avaya) Scopia XT1000 này là lỗi nguồn không khởi động. Đây là Radvision (Avaya) Scopia XT1000 bị mất điện nguồn , các kỹ thuật viên UC-TEK đang tiến hành sửa chữa nguồn Hì...

Xem chi tiết
Sửa chữa hệ thống Radvision Integral codec Scopia XT Executive 240

Sửa chữa hệ thống Radvision Integral codec Scopia XT Executive 240

Chúng tôi có trường hợp ở đây với Radvision Integral codec Scopia XT Executive 240 này là lỗi cổng VGA/HDMI đầu vào không nhận tín hiệu. Đây là Radvision Integral codec Scopia XT Executive 240 bị hư đầu vào port Vga/H...

Xem chi tiết
Sửa chữa bảo trì hệ thống CISCO MCU (Tanberg) 4505

Sửa chữa bảo trì hệ thống CISCO MCU (Tanberg) 4505

UC-TEK có trường hợp ở đây với CISCO MCU (Tanberg) 4505 này là lỗi bo mạch chính không khởi động. Đây là CISCO MCU (Tanberg) 4505 bị hư bo mạch chính , các kỹ thuật viên UC-TEK đang tiến hành sửa chữa bo mạch ch&i...

Xem chi tiết
Sửa chữa hệ thống - bảo trì Cisco

Sửa chữa hệ thống - bảo trì Cisco

Công ty UC-TEK là một công ty kỹ thuật có thể sửa chữa thiết bị hội nghị truyền hình như codec, máy ảnh, micro, phụ kiện, và MCU, cho phép sử dụng nhiều lần. Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa không có RMA c...

Xem chi tiết
Sửa chữa hệ thống Tanberg (CISCO) TTC6-10 (C60)

Sửa chữa hệ thống Tanberg (CISCO) TTC6-10 (C60)

UC-TEK có trường hợp ở đây với Tandberg (Cisco) TTC6-10 (C60)này là lỗi nguồn không khởi động. Đây là Tandberg (Cisco ) TTC6-10 (C60) bị mất điện nguồn , các kỹ thuật viên UC-TEK đang tiến hành sửa chữa nguồn Hình...

Xem chi tiết
Sửa chữa hệ thống Tanberg (CISCO) TTC7-14

Sửa chữa hệ thống Tanberg (CISCO) TTC7-14

UC-TEK có trường hợp ở đây với Tandberg (Cisco) TTC7 này là lỗi nguồn không khởi động. Đây là Tandberg (Cisco ) TTC7 bị mất điện nguồn , các kỹ thuật viên UC-TEK đang tiến hành sửa chữa nguồn Hình thực tế (cisco) ...

Xem chi tiết
Sửa chữa hệ thống Cisco TelePrecense Touch 10 TTC5-09

Sửa chữa hệ thống Cisco TelePrecense Touch 10 TTC5-09

UC-TEK có trường hợp ở đây với Cisco TelePrecense Touch 10 TTC5-09 này là lỗi cổng bị vỡ màn hình, đầu vào không nhận tín hiệu nguồn Đây là Cisco TelePrecense Touch 10 TTC5-09 bị vỡ màn hình đầu vào kh&...

Xem chi tiết
Sửa chữa hệ thống Cisco TelePrecense EX90

Sửa chữa hệ thống Cisco TelePrecense EX90

UC-TEK có trường hợp ở đây với Cisco TelePrecense EX90 này là lỗi cổng bị vỡ màn hình, đầu vào không nhận tín hiệu nguồn. Đây là Cisco TelePrecense EX90 này là lỗi cổng bị vỡ màn hình, đầu v&agra...

Xem chi tiết