Hội nghị âm thanh

Integrated Collaboration Environment

Integrated Collaboration Environment

Truyền thông trên tất cả các cấp Một môi trường cộng tác tích hợp cho phép cộng tác hiệu quả giữa các nhóm tại các địa điểm riêng biệt về mặt địa lý. Tất cả những người tham gia có quyền truy cập vào các tài liệu sẽ được thảo luận và chỉnh sửa (Microsoft OCS, Microsoft Lynx, chia sẻ ứng dụng, WebEx). Tất cả những người tham gia có thể nhìn và ng...

Xem chi tiết

Konftel: Giải pháp hội nghị âm thanh hoàn hảo

Konftel: Giải pháp hội nghị âm thanh hoàn hảo Konftel, nhà cung cấp điện thoại hội nghị hàng đầu châu Âu đã giới thiệu với giới tiêu dùng sản phẩm Konftel 300. Konftel 300 là một thiết kế điện thoại công nghệ cao với nhiều tính năng hiện đại như hướng dẫn hội nghị, kết nối mở rộng, ghi âm các cuộc đàm thoại trong hội nghị và kết nối di động không dây. Konftel 300 ...

Xem chi tiết
Konftel: Giải pháp  hội nghị âm thanh hoàn hảo