Thiết bị Radvision

Sửa chữa hệ thống Radvision (Avaya) Scopia XT 1000

Sửa chữa hệ thống Radvision (Avaya) Scopia XT 1000

August 26th, 2019

UC-TEK có trường hợp ở đây với Radvision (Avaya) Scopia XT1000 này là lỗi nguồn không khởi động. Đây là Radvision (Avaya) Scopia XT1000 bị mất điện nguồn , các kỹ thuật viên UC-TEK đang tiến hành sửa chữa nguồn Hình thực tế Radvision Scopia XT1000 Hình thực tế Radvision Scopia XT1000-2 Đối với các sản phẩm Radvision (Avaya) Scopia XT1000, các kỹ thuật viên của UC-TEK, ...

Sửa chữa hệ thống Radvision Integral codec Scopia XT Executive 240

Sửa chữa hệ thống Radvision Integral codec Scopia XT Executive 240

Chúng tôi có trường hợp ở đây với Radvision Integral codec Scopia XT Executive 240 này là lỗi cổng VGA/HDMI đầu vào không nhận tín hiệu. Đây là Radvision Integral codec Scopia XT Executive 240 bị hư đầu vào port Vga/HDMI , các kỹ thuật viên UC-TEK đang tiến hành sửa chữa bo mạch chính Hình thực tế Radvision Integral codec Scopia XT Executive 240 Hình thực...

Xem chi tiết