Thiết bị Lifesize

Sửa chữa hệ thống Lifesize Team 220

Sửa chữa hệ thống Lifesize Team 220

August 26th, 2019

Công ty UC-TEK chuyên nhận sửa chữa hệ thống Lifesize Team 220 là dòng Team của hệ thống Lifesize có chất lượng hình ảnh zoom quang và zoom số tốt nhất, với chế độ zoom có thể quay cận cảnh vật thể cần trình chiếu cho đối tác trong cuộc họp xem. Với tính năng cơ xoay nhẹ nhàng, linh hoạt tạo cho camera có thể xoay nhanh chóng đến các góc nhìn cần thiết. Tính đa dạng ...