Thiết bị Cisco

Sửa chữa bảo trì hệ thống CISCO MCU (Tanberg) 4505

Sửa chữa bảo trì hệ thống CISCO MCU (Tanberg) 4505

August 19th, 2019

UC-TEK có trường hợp ở đây với CISCO MCU (Tanberg) 4505 này là lỗi bo mạch chính không khởi động. Đây là CISCO MCU (Tanberg) 4505 bị hư bo mạch chính , các kỹ thuật viên UC-TEK đang tiến hành sửa chữa bo mạch chính Hình thực tế CISCO MCU (Tanberg) 4505 Đối với các sản phẩm CISCO MCU (Tanberg) 4505 , các kỹ thuật viên của UC-TEK, việc sửa chữa và bảo trì...

Sửa chữa hệ thống - bảo trì Cisco

Sửa chữa hệ thống - bảo trì Cisco

Công ty UC-TEK là một công ty kỹ thuật có thể sửa chữa thiết bị hội nghị truyền hình như codec, máy ảnh, micro, phụ kiện, và MCU, cho phép sử dụng nhiều lần. Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa không có RMA cho các codec của các thương hiệu khác nhau như Cisco, Radvision, Polycom, Tandberg, Lifesize, Avaya, LG, logitec, Aver, v.v. và MCU của dòng Cisco MCU4500, MCU5200, ...

Xem chi tiết
Sửa chữa hệ thống Tanberg (CISCO) TTC6-10 (C60)

Sửa chữa hệ thống Tanberg (CISCO) TTC6-10 (C60)

UC-TEK có trường hợp ở đây với Tandberg (Cisco) TTC6-10 (C60)này là lỗi nguồn không khởi động. Đây là Tandberg (Cisco ) TTC6-10 (C60) bị mất điện nguồn , các kỹ thuật viên UC-TEK đang tiến hành sửa chữa nguồn Hình thực tế Tandberg (Cisco ) TTC6-10 (C60) Đối với các sản phẩm Tandberg (Cisco) TTC6-10 (C60) , các kỹ thuật viên của UC-TEK, việc sửa chữa và bảo trì luôn đư...

Xem chi tiết
Sửa chữa hệ thống Tanberg (CISCO) TTC7-14

Sửa chữa hệ thống Tanberg (CISCO) TTC7-14

UC-TEK có trường hợp ở đây với Tandberg (Cisco) TTC7 này là lỗi nguồn không khởi động. Đây là Tandberg (Cisco ) TTC7 bị mất điện nguồn , các kỹ thuật viên UC-TEK đang tiến hành sửa chữa nguồn Hình thực tế (cisco) Tandberg TTC7-14 Đối với các sản phẩm Tandberg (Cisco) TTC7, các kỹ thuật viên của UC-TEK, việc sửa chữa và bảo trì luôn được tiến hành, do đó ...

Xem chi tiết
Sửa chữa hệ thống Cisco TelePrecense Touch 10 TTC5-09

Sửa chữa hệ thống Cisco TelePrecense Touch 10 TTC5-09

UC-TEK có trường hợp ở đây với Cisco TelePrecense Touch 10 TTC5-09 này là lỗi cổng bị vỡ màn hình, đầu vào không nhận tín hiệu nguồn Đây là Cisco TelePrecense Touch 10 TTC5-09 bị vỡ màn hình đầu vào không nhận tín hiệu nguồn , các kỹ thuật viên UC-TEK đang tiến hành sửa chữa bo mạch chính Hình thực tế Cisco TelePrecense Touch 10 TTC5-09 H&...

Xem chi tiết
Sửa chữa hệ thống Cisco TelePrecense EX90

Sửa chữa hệ thống Cisco TelePrecense EX90

UC-TEK có trường hợp ở đây với Cisco TelePrecense EX90 này là lỗi cổng bị vỡ màn hình, đầu vào không nhận tín hiệu nguồn. Đây là Cisco TelePrecense EX90 này là lỗi cổng bị vỡ màn hình, đầu vào không nhận tín hiệu nguồn , các kỹ thuật viên UC-TEK đang tiến hành sửa chữa thay thế bo mạch chính Hình thực tế Cisco TelePrecense EX90 Đ...

Xem chi tiết
Sửa chữa - bảo trì hệ thống CISCO Tandberg IPVC-3511-MCU

Sửa chữa - bảo trì hệ thống CISCO Tandberg IPVC-3511-MCU

UC-TEK có trường hợp ở đây với CISCO Tandberg IPVC-3511-MCU này là lỗi bo mạch chính không khởi động, không login vào được, site cuối không xuất được hình ảnh, âm thanh không tắt. Đây là CISCO Tandberg IPVC-3511-MCU bị lỗi bo mạch chính không khởi động, không login vào được, site cuối không xuất được hình ảnh, âm thanh không tắt , các kỹ thuật vi...

Xem chi tiết