Bảo Trì Thiết Bị

Bảo trì hệ thống thiết bị họp trực tuyến

Bảo trì hệ thống thiết bị họp trực tuyến

December 30th, 2020

Quý doanh nghiệp đang gặp khó khăn về việc bảo trì hệ thống thiết bị họp trực tuyến & hội nghị truyền hình (video conferencing system) theo định kỳ … Quý doanh nghiệp lại không có đội ngũ kỹ thuật chuyên môn để xữ lý những vấn đề này dẫn đến hệ thống bị gián đoạn. Quý doanh nghiệp đừng quá lo lắng mà hãy liên hệ với UC-TEK. UC-TEK có cung cấp dịch vụ bảo tr&ig...

Sửa chữa bảo trì hệ thống CISCO MCU (Tanberg) 4505

Sửa chữa bảo trì hệ thống CISCO MCU (Tanberg) 4505

UC-TEK có trường hợp ở đây với CISCO MCU (Tanberg) 4505 này là lỗi bo mạch chính không khởi động. Đây là CISCO MCU (Tanberg) 4505 bị hư bo mạch chính , các kỹ thuật viên UC-TEK đang tiến hành sửa chữa bo mạch chính Hình thực tế CISCO MCU (Tanberg) 4505 Đối với các sản phẩm CISCO MCU (Tanberg) 4505 , các kỹ thuật viên của UC-TEK, việc sửa chữa và bảo trì...

Xem chi tiết
Sửa chữa hệ thống - bảo trì Cisco

Sửa chữa hệ thống - bảo trì Cisco

Công ty UC-TEK là một công ty kỹ thuật có thể sửa chữa thiết bị hội nghị truyền hình như codec, máy ảnh, micro, phụ kiện, và MCU, cho phép sử dụng nhiều lần. Chúng tôi cung cấp dịch vụ sửa chữa không có RMA cho các codec của các thương hiệu khác nhau như Cisco, Radvision, Polycom, Tandberg, Lifesize, Avaya, LG, logitec, Aver, v.v. và MCU của dòng Cisco MCU4500, MCU5200, ...

Xem chi tiết
Sửa chữa - bảo trì hệ thống CISCO Tandberg IPVC-3511-MCU

Sửa chữa - bảo trì hệ thống CISCO Tandberg IPVC-3511-MCU

UC-TEK có trường hợp ở đây với CISCO Tandberg IPVC-3511-MCU này là lỗi bo mạch chính không khởi động, không login vào được, site cuối không xuất được hình ảnh, âm thanh không tắt. Đây là CISCO Tandberg IPVC-3511-MCU bị lỗi bo mạch chính không khởi động, không login vào được, site cuối không xuất được hình ảnh, âm thanh không tắt , các kỹ thuật vi...

Xem chi tiết
Sửa chữa - bảo trì hệ thống MCU POLYCOM RMX 2000

Sửa chữa - bảo trì hệ thống MCU POLYCOM RMX 2000

UC-TEK có trường hợp ở đây với MCU POLYCOM RMX 2000 này là lỗi bo mạch chính không khởi động, không login vào được, site cuối không xuất được hình ảnh, âm thanh không tắt. Đây là MCU POLYCOM RMX 2000 bị lỗi bo mạch chính không khởi động, không login vào được, site cuối không xuất được hình ảnh, âm thanh không tắt , các kỹ thuật viên UC-TEK ...

Xem chi tiết