Cisco TelePresence Conductor

Thiết Bị:Cisco TelePresence Conductor

MPN:

Cisco TelePresence® Conductor là một phần mềm giúp đơn giản hoá cộng tác hình ảnh đa điểm. Nó giúp quản lý việc phân bổ các tài nguyên conferencing cho mỗi người dùng trong một cuộc họp. Cisco TelePresence Conductor giúp đảm bảo rằng các trải nghiệm của người sử dụng luôn đồng nhất, không phân biệt  loại cuộc họp và thiết bị đầu cuối. 

TelePresence Conductor l một ứng dụng ảo ha.
Cc quản trị vin c thể xc định chnh xc mức độ dịch vụ v trải nghiệm cần thiết cho mỗi người dng. V dụ: Cc quản trị vin c thể xc định xem người sử dụng c sử dụng video chất lượng cao hay khng, bao nhiu người c thể tham gia kết nối, mức dịch vụ tối đa sẵn c cho những người tham dự, v thậm ch c thể lựa chọn Cisco TelePresence Server hoặc Cisco TelePresence Multipoint Control Unit (MCU) ty theo vị tr địa l.

Đang cập nhật

Thẻ: Cisco TelePresence Conductor