Cisco TelePresence Conductor

Thiết Bị:Cisco TelePresence Conductor

MPN:

Cisco TelePresence® Conductor là một phần mềm giúp đơn giản hoá cộng tác hình ảnh đa điểm. Nó giúp quản lý việc phân bổ các tài nguyên conferencing cho mỗi người dùng trong một cuộc họp. Cisco TelePresence Conductor giúp đảm bảo rằng các trải nghiệm của người sử dụng luôn đồng nhất, không phân biệt  loại cuộc họp và thiết bị đầu cuối. 

TelePresence Conductor là một ứng dụng ảo hóa.
Các quản trị viên có thể xác định chính xác mức độ dịch vụ và trải nghiệm cần thiết cho mỗi người dùng. Ví dụ: Các quản trị viên có thể xác định xem người sử dụng có sử dụng video chất lượng cao hay không,  bao nhiêu người có thể tham gia kết nối, mức dịch vụ tối  đa sẵn có cho những người tham dự, và thậm chí có thể lựa chọn Cisco TelePresence Server hoặc Cisco TelePresence Multipoint Control Unit (MCU) tùy theo vị trí địa lý.
 

Đang cập nhật

Thẻ: Cisco TelePresence Conductor