Cisco SPA500 Series IP Phones

Thiết Bị: Cisco SPA500 Series IP Phones

MPN:

Cisco SPA500 Series IP Phones có mức giá hợp lý, đáng tin cậy, và phong cách. Giao diện trực quan và dễ sử dụng, chúng cung cấp cho người dùng trải nghiệm tuyệt vời, với băng thông âm thanh rộng để kết nối nhân viên và văn phòng, ứng dụng hỗ trợ nâng cao năng suất, và mã hóa để tăng cường an ninh.
 

  • Băng thông âm thanh rộng cho tiếng nói rõ ràng và nâng cao chất lượng loa
  • Hiển thị Backlit đơn sắc cho dễ sử dụng, có tính thẩm mỹ, và các ứng dụng trên màn hình
  • Hỗ trợ Bluetooth
  • Hỗ trợ mở rộng hai dòng 500S SPA hoặc SPA500DS
  • Các mô hình SPA 525G cung cấp một màn hình màu có hỗ trợ Wi-Fi và khả năng xem các file MP3 và hình ảnh.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

  SPA500S SPA500DS SPA501G SPA502G SPA504G SPA508G SPA509G SPA512 SPA514 SPA525G2
Feature/Functionality                    
Intergral Switch N/A Yes: 10/100 Yes: 10/100 Yes: 10/100 Yes: 10/100 Yes: 10/100 Yes: 10/100 Yes: 10/100/1000 Yes: 10/100/1000 Yes: 10/100
Display N/A 128 x 320 pixel (backlit) N/A 128 x 64 pixel (backlit) 128 x 64 pixel (backlit) 128 x 64 pixel (backlit) 128 x 64 pixel (backlit) 128 x 64 pixel (backlit) 128 x 64 pixel (backlit)   320x 240 pixel (backlit color)
Integrated Video N/A                  
Touch Screen                    
Speakerphone                    
Number of Line keys 0 0 (coming in future release) 8 N/A 4 8 12 N/A 4 5
Programmable (Soft) keys 32 15 (second page to make 30 keys) 0 4 4 4 4 4 4 4
Fixed Feature Keys 0 0 11 7 7 7 7 7 7 7
Advanced Features Provides call pickup (CP), speed dial (SD), and busy lamp field (BLF) support via XML configuration Providescallpickup (CP), speed dial (SD), and busy lamp field (BLF) support via XML configuration TFTP, HTTP, HTTPS, provisioning TFTP, HTTP, HTTPS, provisioning TFTP, HTTP, HTTPS, provisioning TFTP, HTTP, HTTPS, provisioning TFTP, HTTP, HTTPS, provisioning TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069/TR-104/TR-111 provisioning, port mirroring for easy network tracing TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069/TR-104/TR-111 provisioning, port mirroring for easy network tracing TFTP, HTTP, HTTPS, TR-069, TR-104, TR-111 provisioning, 802.11G client, MP3 player, picture frame, USB port for charging of mobile phone or USB stick, call recording direct to USB stick
Handsfree N/A N/A Yes: Speakerphone Yes: Speakerphone Yes: Speakerphone Yes: Speakerphone Yes: Speakerphone Yes: Speakerphone Yes: Speakerphone Yes: Speakerphone, Bluetooth headset
Message Waiting Indication N/A N/A Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Third Party XML Support N/A Yes N/A Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Headset Port N/A N/A Yes: 2.5mm Yes: 2.5mm Yes: 2.5mm Yes: 2.5mm Yes: 2.5mm Yes: 2.5mm Yes: 2.5mm Yes: 2.5mm
Signaling Protocal N/A N/A SIP/SPCP Other Protocols Supported: SIP, TCPIP, UDP, RTP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, TFTP, NTP SIP/SPCP Other Protocols Supported: SIP, TCPIP, UDP, RTP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, TFTP, NTP SIP/SPCP Other Protocols Supported: SIP, TCPIP, UDP, RTP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, TFTP, NTP SIP/SPCP Other Protocols Supported: SIP, TCPIP, UDP, RTP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, TFTP, NTP SIP/SPCP Other Protocols Supported: SIP, TCPIP, UDP, RTP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, TFTP, NTP SIP/SPCP Other Protocols Supported: SIP, TCPIP, UDP, RTP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, TFTP, NTP, TR-069, TR-104, TR-111 SIP/SPCP Other Protocols Supported: SIP, TCPIP, UDP, RTP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, TFTP, NTP, TR-069, TR-104, TR-111 SIP/SPCP Other Protocols Supported: SIP, TCPIP, UDP, RTP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, TFTP, NTP, TR-069, TR-104, TR-111
802-3AF N/A powered by phone N/A powered by phone Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Cisco Power No No No No No No No No No No
PoE Classification N/A N/A Class 2 Class 2 Class 2 Class 2 Class 2 Class 2 Class 2 Class 2
DHCP N/A N/A Yes: 66, 150, 159, 160 Yes: 66, 150, 159, 160 Yes: 66, 150, 159, 160 Yes: 66, 150, 159, 160 Yes: 66, 150, 159, 160 Yes: 66, 150, 159, 160 Yes: 66, 150, 159, 160 Yes: 66, 150, 159, 160
802-1p/q N/A N/A Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Codecs N/A  N/A 
G.711u/a, G.722, G.726- 16, 24, 32, 40, G.729a
G.711u/a, G.722, G.726- 16, 24, 32, 40, G.729a G.711u/a, G.722, G.726- 16, 24, 32, 40, G.729a G.711u/a, G.722, G.726- 16, 24, 32, 40, G.729a G.711u/a, G.722, G.726- 16, 24, 32, 40, G.729a G.711u/a, G.722, G.726- 16, 24, 32, 40, G.729a G.711u/a, G.722, G.726- 16, 24, 32, 40, G.729a G.711u/a, G.722, G.726- 16, 24, 32, 40, G.729a
Supported Cisco Call
Control Platform(s)
N/A N/A                
UC Manager Encryption
Support (TLS/SRTP)
N/A N/A Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes
Notes Add up to two per SPA5xx IP phone Add up to two per SPA5xx IP phone           EHS EHS EHS
PID SPA500S SPA500DS SPA501G SPA502G SPA504G SPA508G SPA509G SPA512G SPA514G SPA525G2
Datasheet URL http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/small-business-spa500-series-ip-phones/data_sheet_c78-548281.html http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/spa500ds-digitalexpansion-module/data_sheet_c78-711964.html http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/small-business-spa500-series-ip-phones/data_sheet_c78-548558.html http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/small-business-spa500-series-ip-phones/data_sheet_c78-548561.html

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/small-business-spa500-series-ip-phones/data_sheet_c78-548564.html

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaboration-endpoints/small-business-spa500-series-ip-phones/data_sheet_c78-548569.html http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaborationendpoints/small-business-spa500-series-ip-phones/data_sheet_c78-548571.html http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaborationendpoints/spa512g-1-line-gige-ip-phone/c78-698950_data_sheet.html http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaborationendpoints/spa514g-4-line-gige-ip-phone/c78-698951_data_sheet.html http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/collaborationendpoints/spa525g2-5-line-ip-phone/data_sheet_c78-603725.html

 

Thẻ: Cisco SPA500 Series IP Phones