Cisco Business Edition 6000

Thiết Bị:Cisco Business Edition 6000

MPN:

Cisco® Business Edition 6000 được thiết kế cho các tổ chức lên tới 1000 nhân viên. cung cấp các tính năng cao cấp về thoại,, hình ảnh, di động, hỗ trợ tin nhắn tức thời , hiện diện từ xa và contact center trên một nền tảng duy nhất được kích hoạt bằng công nghệ ảo hoá. 

Cc tnh năng v lợi ch:
Cisco Business Edition 6000 cung cấp đầy đủ cc tnh năng truyền thng cấp độ doanh nghiệp v cc dịch vụ lm việc cộng tc m đa số cc doanh nghiệp cỡ vừa đang sử dụng
Được xy dựng dựa trn kiến trc hng đầu thế giới về truyền thng hợp nhất của Cisco, cc giải php BE 6000 với cc lựa chọn đa dạng đ xy dựng cho người sử dụng những giải php linh hoạt, chnh xc, nhằm đp ứng cc nhu cầu cụ thể. Giải php hỗ trợ dự phng đầy đủ tnh năng cho tất cả cc ứng dụng cốt li qua mi trường mạng WAN hoặc mi trường mạng LAN.
Cisco Business Edition 6000 đi km với hai ty chọn phần cứng, my chủ Cisco Unified Computing System ™ (Cisco UCS) .
1. My chủ cấu hnh trung bnh: Hỗ trợ tối đa năm my chủ ảo ( bốn my chủ ứng dụng cộng tc v một my chủ ứng dụng quản l)
2. My chủ cấu hnh cao: H trợ tối đa chn my chủ ảo ( tm my ứng dụng cộng tc v một my chủ ứng dụng quản l)

 

Năng lực hệ thống

Số người dùng tối đa

1000

Số cổng hộp thư và thư thoại

1000 hộp thư and 24 thư thoại

 

Số agents của contact center

100

Số người dùng hiển thị trạng thái

1000

Số thiết bị hỗ trợ

Máy chủ cấu hình trung bình: 1200  thiết bị Máy chủ cấu hình cao: 2500 thiết bị

 

Số ứng dụng chạy cùng lúc tối đa   

Máy chủ cấu hình trung bình: năm ứng dụng (4 hợp tác + 1 quản lý) Máy chủ cấu hình cao: Chín ứng dụng (8 hợp tác + 1 quản lý

Thẻ: Cisco Business Edition 6000