Cisco Business Edition 6000

Thiết Bị:Cisco Business Edition 6000

MPN:

Cisco® Business Edition 6000 được thiết kế cho các tổ chức lên tới 1000 nhân viên. cung cấp các tính năng cao cấp về thoại,, hình ảnh, di động, hỗ trợ tin nhắn tức thời , hiện diện từ xa và contact center trên một nền tảng duy nhất được kích hoạt bằng công nghệ ảo hoá. 

Các tính năng và lợi ích:
Cisco Business Edition 6000 cung cấp đầy đủ các tính năng truyền thông cấp độ doanh nghiệp và các dịch vụ làm việc cộng tác mà đa số các doanh nghiệp cỡ vừa đang sử dụng
Được xây dựng dựa trên kiến trúc hàng đầu thế giới về  truyền thông hợp nhất của Cisco, các giải pháp BE 6000 với các lựa chọn đa dạng đã xây dựng cho người sử dụng những giải pháp linh hoạt, chính xác, nhằm đáp ứng các nhu cầu cụ thể. Giải pháp hỗ trợ dự phòng đầy đủ tính năng cho tất cả các ứng dụng cốt lõi qua môi trường mạng WAN hoặc môi trường mạng LAN.
Cisco Business Edition 6000 đi kèm với hai tùy chọn phần cứng, máy chủ Cisco Unified Computing System ™ (Cisco UCS®) .
1.    Máy chủ cấu hình trung bình: Hỗ trợ tối đa năm máy chủ ảo ( bốn máy chủ ứng dụng cộng tác và một máy chủ ứng dụng quản lý)
2.    Máy chủ cấu hình cao: Hô trợ tối đa chín máy chủ ảo ( tám máy ứng dụng cộng tác và một máy chủ ứng dụng quản lý)
 

 

Năng lực hệ thống

Số người dùng tối đa

1000

Số cổng hộp thư và thư thoại

1000 hộp thư and 24 thư thoại

 

Số agents của contact center

100

Số người dùng hiển thị trạng thái

1000

Số thiết bị hỗ trợ

Máy chủ cấu hình trung bình: 1200  thiết bị Máy chủ cấu hình cao: 2500 thiết bị

 

Số ứng dụng chạy cùng lúc tối đa   

Máy chủ cấu hình trung bình: năm ứng dụng (4 hợp tác + 1 quản lý) Máy chủ cấu hình cao: Chín ứng dụng (8 hợp tác + 1 quản lý

Thẻ: Cisco Business Edition 6000